Ještě neodezněly dojmy z večerní diskotéky a už tu jsou nové výzvy.

Paměťový kvíz, čekající na naše týmy, prověřil naše vizuální schopnosti. Prohlédnout si vzor rozmístění karet v poli a následně je vybrat už jenom podle zapamatované kombinace se zpočátku zdál jednoduchý, ale záhy se ukázalo, že tomu tak není. Spravit si náladu si mohli zástupci všech týmů ve vybíjené proti našim vedoucím. A tak se z výběru těch nejlepších z nás vytvořila dvě družstva, nastoupivší do dlouho očekávaného zápasu. Ale ukázalo se, že síla, připravenost a taktika soupeřova družstva slavily v obou zápasech úspěch. I přes to, že mladší z nás měli šanci na vítězství, nakonec neudrželi vedení a podlehli zkušenostem.

Odpolední čas byl vyplněn disciplínami egyptské olympiády. Rozmanité úkoly zabraly svým rozsahem od postřehových, přes dovednostní, až po rychlostní zkoušky. Jednotlivá stanoviště byla ukryta před slunečními paprsky do stínu střech a okolních lesů. Pro ochranu před přehřátím byla vybudována první staroegyptská mycí linka, kde jednotliví soutěžící absolvovali ochlazovací proceduru. Odpoledne se přehouplo do večerních hodin, olympiáda je u konce a my se ukládáme ke spánku. Zdá se, že dnešní večer se úspěšně završil. Ale nebylo tomu tak. Přišlo probuzení a následoval nástup na noční stezku odvahy. Po jejím úspěšném absolvování nastal čas spánku. Ukládáme se do svých postelí a s myšlenkami, co nás čeká následující den, usínáme.