Jak bylo na začátku zmíněno, důvodem egyptské výpravy do roku 2300 před naším letopočtem byla snaha o záchranu světa.

Tento úkol bylo možné splnit jedině tak, že se podaří vypátrat vraha faraona Meninotepa a zabránit mu v nástupu na trůn. Od prvního dne naší výpravy získávaly naše oddíly indicie, které je měly vést k vyřešení této záhady. Někdy s větším, někdy s menším úspěchem jsme plnili různé úkoly, které nám udávaly správný směr. Protože se čas, vytyčený pro svěřený úkol, rychle chýlí ke svému konci, dnes nastává den, kdy je třeba uzavřít případ a jednoznačně ukázat na původce tehdejšího zločinu. Poslední rozšifrovaná zpráva zavedla týmy do nedaleké pískovny, kde se nacházely faraonovy sestry. Po chvilce bylo jasné, že vrahem byla faraonova sestra Kačepsut. Usvědčení vražedkyně osvobodilo vládcovu duši a umožnilo jeho návrat mezi živé. Kačepsut za trest nastoupila cestu zatracení.

Tímto bylo zdárně dosaženo cíle naší výpravy, ale protože vše probíhalo v soutěžním duchu, ještě je třeba vyhlásit vítěze. Nastal přesun všech zúčastněných do areálu tábora, kde bylo vše připraveno na závěrečný ceremoniál. Zahájení se ujali naši vedoucí, kteří měli připravené vystoupení Zorba dance. Pak už následovalo vyhlášení výsledků. Celkovým vítězem se stal oddíl fialových. Právem jim tedy náleží pyšnit se titulem vítězů. Závěrečná diskotéka zakončila naše působení v tomto historickém období Egypta.