Začátkem června se na konferenci OSN probíraly otázky ohrožení světa.

V důsledku neobvyklých jevů, vyskytujících se po celém světě, se sjeli zástupci všech zemí a dlouze rokovali o možných příčinách těchto anomáliích. Během jedné ze schůzek se do jednací síně pokusily proniknout dvě šílené vědkyně, které ve starých spisech objevily pradávnou kletbu, související s faraónem Meninotepem. V té se říká, že pokud na trůn usedne jeho vrah, budou se v budoucnu odehrávat různé přírodní katastrofy.

Vědkyně sestrojily stroj času, s jehož pomocí se dá dostat do tehdejší doby. Nyní potřebují asi stovku odvážných dětských hrdinů, kteří by pomohli zvrátit blížící se světovou katastrofu. Světová komise rozhodla, že se pro tento nelehký úkol nejlépe hodí zástupci České republiky.

Dneska nadešel všemi očekávaný den, kdy jsme se my, vybraní zástupci, sešli ve výzkumném táboře pod pyramidami. Někteří z nás se už znají z minulých výprav a tak jsme si po dlouhé době opět padli do náručí. Ale nyní není čas na zdržování a tak se bez otálení pouštíme do příprav na splnění svěřeného úkolu. Po nezbytné vstupní kontrole jsme se konečně dostali do minulosti pomocí stroje času. Tímto okamžikem začíná naše další dobrodružství. Teď už zbývá najít faraónova vraha a zabránit mu v převzetí moci. Kdo by mohl vykonat tento podlý čin? V úvahu přichází některá ze tří sester, jak jsme se dozvěděli z vyprávěného příběhu.